fbpx

Złożenie zamówienia oznacza akceptację ogólnych warunków składania zamówień w Firmie Laser Spec Sp. z o.o.

Oferty i ceny:

 • Ceny są cenami jednostkowymi netto i są skalkulowane dla konkretnych detali i ich ilości podanych w ofercie loco Laser Spec Sp. z o.o.
 • Ceny skalkulowane są dla konkretnych nazw i kodów. Zmiana nazwy czy kodu może spowodować zmianę ceny.
 • Termin ważności oferty 7 dni
 • Cena nie zawiera projektowania CAD, w przypadku nie dostarczenia do zamówienia plików DWG lub DXF, zostanie doliczona taka usługa w kwocie 90 zł netto/rg.
 • Cena nie zawiera opłaty za wydanie atestu hutniczego. Koszt atestu wynosi 7,00 zł/szt.
 • Ceny nie zawierają opłaty za zwrotną paletę transportową. Paletę należy zwrócić przy następnej dostawie/odbiorze jednak nie później niż do 30dni. Po tym terminie zostanie wystawiona faktura w wysokości 30 zł/m2 palety
 • Ceny nie obejmują usunięcia pozostałości po mikrozłączach
 • Ze względu na koszty obsługi zlecenia minimalna kwota zamówienia wynosi 60zł netto.
 • Przygotowanie oferty nie powoduje rezerwacji materiału pod dane zlecenie. Oznacza to, że czas realizacji zlecenia zostanie potwierdzony po złożeniu zamówienia.
 • Termin realizacji zleceń, które wymagają przedpłaty jest liczony od momentu zaksięgowania pełnej kwoty na koncie.

 

Zlecenia:

 • Przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga złożenia formalnego zamówienia
 • Brak powołania się w zleceniu na nr oferty może spowodować ponowne przeliczenie i zmianę cen
 • Jeżeli dokumentacja nie stanowi inaczej promienie gięć są promieniami wynikowymi i nie mogą być powodem reklamacji
 • Dokładność cięcia blach od +/- 0,10 do +/-0,50
 • Projektowane otwory nie mogą zostać wypalone przy średnicy poniżej 80% grubości blachy w przypadku blachy do 10mm oraz przy średnicy poniżej grubości materiału w przypadku blachy powyżej 10mm. W takiej sytuacji zostanie jedynie zaznaczony środek otworu
 • Jeżeli dokumentacja nie stanowi inaczej elementy gięte wykonywane są w zgrubnej klasie tolerancji wg EN 22768-1:1993
 • Uzyskana chropowatość powierzchni Ra = od 3 do 8
 • Grubość i płaskość blach oraz ich stan powierzchni według obowiązujących norm hutniczych
 • Elementy cięte są z zastosowaniem micro złączy w wyniku czego w miejscu początku pracy lasera na konturze powstaje zadzior
 • W przypadku dostarczenia materiału mocno skorodowanego lub zabezpieczonego folią nielaserową, do podanych cen w ofercie zostaną doliczone koszty związane z przygotowaniem materiału do cięcia.
 • PRZED WYJAZDEM PO ODBIÓR ZAMÓWIONYCH DETALI, PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE.
 • Rozładunek dostarczonego materiału i załadunek gotowych elementów, odbywa się tylko za pomocą wózka widłowego. W przypadku czasochłonnego rozładunku (załadunku) ręcznego zostanie wystawiona faktura w wysokości 50 zł netto za roboczogodzinę.
 • Nieodebranie odpadów po cięciu laserem z powierzonego materiału w terminie do 2 dni od dnia odbioru pociętych elementów, zgodnie z art. 180 k.c. w związku z art. 60 k.c., firma Laser Spec Sp. z o.o. potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem odpadów za porzucone.
 • Odbiór osobisty towaru przez klienta indywidualnego jest możliwy w każdy dzień roboczy do godziny 14.00 (ze względu na konieczność wystawienia paragonu).

 

Przyjęcie towaru i reklamacje:

 • Nabywca jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu oraz do niezwłocznego powiadomienia dostawcy o wykrytych w trakcie tego badania niezgodnościach
 • Reklamacje dotyczące jakości towaru, muszą być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni od daty odbioru towaru
 • Reklamacje dotyczące ilości towaru, powinny być zgłoszone w trakcie odbioru towaru i podpisywania dokumentu WZ, a w przypadku braku takiej możliwości (np. ze względu na dużą ilość detali) nie później niż 1 dzień od daty odbioru towaru
 • Reklamacje będą rozpatrywane tylko co do towarów w stanie takim jak zostały dostarczone
 • Składając zamówienie w firmie Laser Spec Sp. z o.o. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury, jej przyjęcie i uregulowanie bez odbioru zamówionych elementów, w przypadku otrzymania pisemnego wezwania do odbioru tych elementów.  W takim przypadku firma Laser Spec Sp. z o.o. magazynuje zamówione elementy przez tydzień od daty wystawienia faktury na swój koszt. Po tym okresie, jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, towar zostaje uznany za porzucony i zezłomowany.

FEEDBACK

Potrzebujemy Twojej pomocy! Powiedz nam o swoich odczuciach po kontakcie z nami. Chcemy być lepsi!

SZUKAJ NAS

Zadzwonisz czy napiszesz? Kontakt

© 2018 LaserSpec | All rights reserved.

Chcemy, żeby strona była dla Ciebie przyjazna, dlatego (podobnie jak znakomita większość stron w internecie) stosujemy tutaj pliki cookies.
(zobacz tutaj)