fbpx

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych w firmie LASER SPEC Sp. z o.o. oraz LASER SPEC S.C. Anna Długajczyk, Marcin Długajczyk

W związku z wprowadzeniem w firmie LASER SPEC środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych przychodzących oraz wychodzących, firma LASER SPEC zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuje, iż:

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

LASER SPEC S.C. Anna Długajczyk, Marcin Długajczyk

2.         Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

a)    elektronicznie na adres e-mail: it@laserspec.pl;

b)    pisemnie pod adres siedziby Spółki.

3.         Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa
i poprawy jakości świadczonych usług, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych, a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną przed zarzutami o złej jakości obsługę czy też nieterminowe załatwienie sprawy.

4.         Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące oraz wychodzące poprzedzone informacją o nagrywaniu.

5.         Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby poprzez wyrażenie czynności potwierdzającej, tj. kontynuowanie połączenia telefonicznego.

6.         Zarejestrowane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania zarejestrowanej rozmowy telefonicznej stanowią dowód
w postępowaniu (np. sądowym), wyżej wskazany termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.

7.         Zarejestrowane rozmowy będą udostępniane jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.

8.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9.         Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10.     W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:

a)    dostępu do dotyczących jej danych osobowych;

b)    sprostowania danych osobowych;

c)    usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust.3 RODO;

d)    ograniczenia przetwarzania;

e)    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, niemożliwe do wykonania ze względu na ograniczenia techniczne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.

11.   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.   W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie zgodny
z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji połączenia telefonicznego.

FEEDBACK

Potrzebujemy Twojej pomocy! Powiedz nam o swoich odczuciach po kontakcie z nami. Chcemy być lepsi!

SZUKAJ NAS

Zadzwonisz czy napiszesz? Kontakt

© 2018 LaserSpec | All rights reserved.

Chcemy, żeby strona była dla Ciebie przyjazna, dlatego (podobnie jak znakomita większość stron w internecie) stosujemy tutaj pliki cookies.
(zobacz tutaj)