fbpx

Budowa nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnej technologii redukcji odpadów powstałych podczas cięcia metali z wykorzystaniem lasera światłowodowego

Budowa nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnej technologii redukcji odpadów powstałych podczas cięcia metali z wykorzystaniem lasera światłowodowego

Transformacja 10.3

Firma LASER SPEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pt. „Budowa nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnej technologii redukcji odpadów powstałych podczas cięcia metali z wykorzystaniem lasera światłowodowego”.
Projekt ma na celu wdrożenie innowacji procesowej w postaci innowacyjnej technologii redukcji odpadów powstałych podczas cięcia metali z wykorzystaniem lasera światłowodowego.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone roboty budowlane związane z budową nowego zakładu, budynku zostaną zastosowane rozwiązania zwiększające dostępność dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, wnioskodawca planuje zakup instalacji OZE, która zasili zakład w energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. W projekcie planowany jest także zakup nowego lasera światłowodowego do cięcia metali, który będzie efektywniejszy energetycznie i bardziej wydajny od obecnie posiadanego parku maszynowego.
Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moce produkcyjne zakładu oraz doprowadzi do ograniczenia zużycia surowców podczas świadczenia usług związanych z produkcją detali techniką cięcia laserem, gięcia, spawania, zgrzewania oraz innych usług warsztatowych takich jak wiercenie czy przypawanie trzpieni. Dodatkowo zostanie wdrożone oprogramowanie wyposażone w procesor optymalizacji układania plików na przestrzeni roboczej lasera. Nowością będzie również wdrożenie technologii wizualnego rozkładu plików projektowych na pozostałościach arkuszy metali z wykorzystaniem techniki rozszerzonej rzeczywistości. Wdrożenie innowacji procesowej przyczyni się do ograniczenia zużycia surowców i redukcji odpadów (metali), a także zwiększenie reużycia produktów w procesie produkcyjnym.
W wyniku realizacji projektu zostanie zwiększona konkurencyjność oferty poprzez poprawę logistyki zakładowej, ograniczenie kosztów produkcji, redukcję zużycia surowców oraz energii elektrycznej. Realizacja projektu pozwoli także na zdobycie nowych rynków, w tym rozpoczęcie eksportu usług. Projekt doprowadzi do utworzenia 3 nowych miejsc pracy.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2024 – 28.02.2026
Wartość projektu: 19 297 847.95 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 7 661 452.00 zł

FEEDBACK

Potrzebujemy Twojej pomocy! Powiedz nam o swoich odczuciach po kontakcie z nami. Chcemy być lepsi!

SZUKAJ NAS

Zadzwonisz czy napiszesz? Kontakt

© 2018 LaserSpec | All rights reserved.

Chcemy, żeby strona była dla Ciebie przyjazna, dlatego (podobnie jak znakomita większość stron w internecie) stosujemy tutaj pliki cookies.
(zobacz tutaj)